Николай Николов Чомпалов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600089710
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Любен Каравелов" 42, партер
Телефон: (02) 9630616
Факс: (02) 9630690
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.4.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 08.4.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 08.4.1998 г.

Печат   Имейл