Николай Николов Йорданов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100034110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Кърниградска" №6 , ет. 3, ап. 6.
Телефон: (02) 4164282
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 03.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №29 / 03.12.1997 г.

Печат   Имейл