Николай Николаев Тодев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800512710
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; бул. "Прага" № 16, ет. 1.
Телефон: (02) 9525424
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.3.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 22.3.2011 г.

Печат   Имейл