Николай Костадинов Христов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100002010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Позитано 3, ет. 1, кантора 1 Телефон: (0889) 912652

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.2.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 08.2.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2012 г.

Печат   Имейл