Николай Константинов Пенчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000044110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, вх. Е, ет. 1, к-ра 163
Телефон: (02) 9865276
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 17.9.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №27 / 17.9.1997 г.

Печат   Имейл