Николай Кирков Профиров

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67
Личен номер: 1500332210
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Пиротска" 9, ет. 4
Телефон: (02) 9871024
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.3.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №4 / 09.3.1990 г.

Печат   Имейл