Николай Илиев Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000030910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. Дом, ет. 1, к-ра 163
Телефон: (02) 9865276
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 24.11.1992 г.

Печат   Имейл