Николай Илиев Лалев

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1000572510
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Княз Борис І" №130, ет. 1, ап. 2. Телефон: (087) 8441881

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 17.9.2013 г.

Печат   Имейл