Николай Иванов Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300043910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 32 ет. 4, к-ра 406
Телефон: (02) 9865364
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 16.10.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 23.04.2010 г.

Печат   Имейл