Николай Иванов Куруджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600056110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. Д, ет. 1, к-ра 151
Телефон: (02) 9878866
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.9.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №16 / 12.8.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-1333 / 08.8.1986 г.

Печат   Имейл