Николай Добрев Занков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600200510
Колегия: София
Адрес: 2070; област: Софийска; община: Пирдоп; град: гр. Пирдоп; бул. "Цар Освободител" 45, ет. 3, ст. 1
Телефон: (0885) 230718
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 13.4.1994 г.

Печат   Имейл