fbpx

Николай Димитров Карабатаков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600167710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 3, к-ра 433 Телефон: (02) 9816369

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 29.10.2003 г.
Наказание: Порицание наложено на 22.06.2012г.