Николай Димитров Върбанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700372610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "6-ти сепетмври" 18
Телефон: (02) 9889470
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 22.2.1995 г.
Наказание: Порицание наложено на 10.08.2011г.

Печат   Имейл