Николай Георгиев Начев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400053310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Васил Левски" 39
Телефон: (02) 9873306
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 21.4.1992 г.

Печат   Имейл