Николай Василев Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600407410
Колегия: София
Адрес: 2140; област: София-окръг; община: Ботевград; град: гр. Ботевград; ул. "Севаст Огнян" , № 4, ет. 3, ст. 3
Телефон: (089) 9306698
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 12.11.2002 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 05.07.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 26.11.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 24.04.2009 г. до 24.07.2009 г.

Печат   Имейл