Николай Борисов Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900288110
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Лом" 1, вх. Б, ет. 3, ап. 12 Телефон: (02) 9863281

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №25 / 03.6.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 18.09.2013 г.

Печат   Имейл