Нестор Драгомиров Несторов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700514910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. Симеоново, ул. Шумака 29
Телефон: (02) 9614030
Статус:
Дата на първоначално вписване: 06.4.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 22.3.2011 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: избор за член на ВСС. от 01.06.2011 г.

Печат   Имейл