Ненчо Каменов Александров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800471210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Г. Бенковски" №14, ет. 4, оф. 35. Телефон: (088) 4362574

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.6.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 26.5.2009 г.

Печат   Имейл