Ненко Гурков Балев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000078110
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Христо Ботев" 48, ст. 105
Телефон: (02) 9220098
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 24.11.1992 г.

Печат   Имейл