Ненка Драганова Берберова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800372310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Княз Борис І" 59, Новел консулт
Телефон: (02) 9883041
Факс: (02) 9863955
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 02.10.2002 г.

Печат   Имейл