Нели Тодорова Желязова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900070010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 2, к-ра 237
Телефон: (02) 9863599
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 09.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 09.3.1994 г.

Печат   Имейл