Нели Стоянова Гешева - Кистнер

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300355610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 56
Телефон: (02) 9871132
Факс: (02) 9871132
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 08.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 24.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №55 / 24.10.2001 г.
Наказание: Порицание наложено на 05.12.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 25.03.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 22.05.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 04.08.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 08.01.2010 г. до 08.04.2010 г.

Печат   Имейл