fbpx

Нели Петрова Куайдер

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400025010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Христо Белчев" 37, ап. 3
Телефон: (02) 9816450
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 15.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2008 г.