Нели Володиева Александрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000370610
Колегия: София
Адрес: 1324; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Царица Йоана" 49
Телефон: (02) 9330819
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 12.11.2003 г.

Печат   Имейл