Нели Велинова Белева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000199410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 164
Телефон: (088) 9336018
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.6.1988 г.

Печат   Имейл