Недялко Славчев Недялков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800237310
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Лагера", бл. 25, вх. А, ет. 4
Телефон: (02) 9542785
Факс: (02) 9542785
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 02.2.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 23.12.1977 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №64 / 11.1.1978 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2012 г.

Печат   Имейл