Недялко Митев Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100334210
Колегия: София
Адрес: 1700; област: София; община: Столична; град: София; кв. "Витоша", ул. "Ем. Попдимитров", бл. 1, вх. Б, ап. 17
Телефон: (02) 9627519
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 02.10.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.06.2008 г.

Печат   Имейл