Недялко Латунов Делчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700158110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" 2, ет. 3, офис 17
Телефон: (02) 9879898
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 03.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №27 / 03.12.1997 г.

Печат   Имейл