Недялка Димитрова Паскалева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400086910
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Николай Гогол" 13, ет. 2, ап. 4
Телефон: (02) 8438168
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.8.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 21.4.1992 г.

Печат   Имейл