Неделина Димитрова Тодорова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700547410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Будапеща 64 Телефон: (02) 9833499
Факс: (02) 9833499

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 19.6.2012 г.

Печат   Имейл