Невена Стефанова Ботева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800216410
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Панайот Волов" 4, вх. А, ет. 6, ап. 10 Телефон: (02) 8431224

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №67 / 26.2.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 01.12.2013 г.

Печат   Имейл