Невена Петрова Рашкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000346110
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Пиротска" 5
Телефон: (02) 9880566
Факс: (02) 9880566
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №40 / 22.11.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 15.06.2007 г.

Печат   Имейл