Наташа Северинова Дойчинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400062610
Колегия: София
Адрес: 1345; област: София; община: Столична; град: гр. София; жк. "Захарна фабрика" 61, ет. 3, ап. 11
Телефон: (088) 9258385
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 20.10.1999 г.

Печат   Имейл