Наташа Кирилова Тачева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000226610
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Симеон" 4, ет. 1
Телефон: (02) 9836775
Факс: (02) 9836775
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 26.3.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 26.3.1997 г.

Печат   Имейл