Наталия Тодорова Стамболиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500390710
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Македония" 46 Телефон: (02) 9515700

Статус:
Дата на първоначално вписване: 17.6.1998 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 26.01.2005 г.
Наказание: Порицание наложено на 29.01.2013г.
Наказание: Порицание наложено на 13.06.2013г.

Печат   Имейл