Наталия Николова Тодорова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500073510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Витоша 1А, ет. 4, к. 445
Телефон: (02) 9806534
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №115 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл