Наталия Любенова Ценова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500349110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" №1 - А, вх. "Е" , ет. 2, к-ра 202
Телефон: (088) 8776728
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.6.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №м-902 / 30.5.1986 г.

Печат   Имейл