Наталия Евгениева Табакова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400537510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" №19, ет. 4, ап. 12 Телефон: (02) 9899100
Факс: (02) 9899099
E-mail: www.konecna-zacha.com

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 24.1.2012 г.

Печат   Имейл