Найден Стоянов Господинов

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1600280310
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Костина" 1
Телефон: (02) 8595003
Факс: (02) 8595003
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.3.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 11.3.1997 г.

Печат   Имейл