Надя Симеонова Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100054610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Самуил" №26 - А, партер. Телефон: (02) 9879679

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.9.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 14.7.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 14.7.1992 г.

Печат   Имейл