Надя Милчева Попова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000079610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "20-ти април" 3, ап. 8
Телефон: (02) 9521240
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 25.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 27.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 27.9.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 11.07.2006 г.

Печат   Имейл