Надя Бойкова Въкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000033210
Колегия: София
Адрес: 1517; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Сухата река", бл. 36, вх. Б, ап. 14
Телефон: (02) 8453218
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 15.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.04.2007 г.

Печат   Имейл