Надежда Христова Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900558010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Любен Каравелов 4 Телефон: (02) 9809156

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.1.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №38 / 11.12.2012 г.

Печат   Имейл