Надежда Симеонова Върбанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400452310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ж.к. "Фондови жилища", бл. 204, вх. "Е" , ап. 121
Телефон: (087) 8977167
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.11.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 07.10.2008 г.

Печат   Имейл