Надежда Пейчева Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000127710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Уилям Гладстон" 51
Телефон: (02) 9808735
Факс: (02) 9808735
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 19.9.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 19.9.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 03.08.2009 г.

Печат   Имейл