Надежда Косева Попова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200147310
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Ал. Стамболийски" 127, вх. 2, ет. 4, ап. 10
Телефон: (02) 222882
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 15.2.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 15.2.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2008 г.

Печат   Имейл