fbpx

Надежда Димитрова Андонова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700568310
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Любен Каравелов" №4 Телефон: (02) 9809156
Факс: (02) 9809157

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.6.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №38 / 11.12.2012 г.