Надежда Владимирова Брашлянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400111910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 112
Телефон: (02) 9819187
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 16.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 29.9.1992 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.10.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 25.10.2011 г. до 25.01.2012 г.

Печат   Имейл