Надежда Венециева Бузова - Виденова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100113610
Колегия: София
Адрес: 1415; област: София; община: Столична; град: София; кв. "Драгалевци", ул. "107" 10
Телефон: (02) 9671273
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 20.3.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 06.3.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 06.3.1996 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2007 г.

Печат   Имейл