Момчил Владимиров Събев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800415710
Колегия: София
Адрес: 1797; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Мусагеница" , бл. 98В, вх. А, ап. 24
Телефон: (02) 9717936
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.8.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 25.6.1996 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.12.2011 г.

Печат   Имейл